Buscar este blog

"Soy un bicho de la tierra como cualquier ser humano, con cualidades y defectos, con errores y aciertos, -déjenme quedarme así- con mi memoria, ahora que yo soy. No quiero olvidar nada."José Saramago

martes, 17 de marzo de 2015

COMUNICAT DE PRESĂ / COMUNICADO DE PRENSA DE LA REVISTA Y EDITORIAL "HORIZONTE LITERARIO CONTEMPORÁNEO"În ziua de sâmbătă, 11 aprilie 2015, de la orele 11:00, la sediul Institutului Cultural Român Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, Bucureşti, revistainterculturală şi multilingvistică independentă “Orizont literar contemporan” / “Contemporary Literary Horizon” -parteneră a Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan din cadrul Universităţii din Bucureşti (prof. coordonator Lidia Vianu) - organizează sub egida Muzeului Naţional al Literaturii Române şi a Institutului Cultural Român cea de-a cincea ediţie a manifestării anuale

Primăvara interculturală bucureşteană 2015
 Bucharest Intercultural Spring 2015
(PIB / BIS 2015)

Tema manifestării va fi:

Interculturalitatea şi multilingvismul în lumea contemporană

     La această manifestare sunt aşteptaţi să ia parte ca invitaţi: criticul şi istoricul literar Simona Cioculescu, prof., editorul şi criticul Lucian Chişu, poetul Dan Mircea Cipariu, preşedintele Secţiei de Poezie a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, poeta şi traducătoarea Tatiana Rădulescu, lect. univ. şi autoareaMonica Manolachi (Universitatea din Bucureşti). Sunt de asemenea aşteptaţi să participe următorii autori şi colaboratori străini ai revistei interculturale: poetul şi muzicianul Claudio Sottocornola (Bergamo, Italia), poeta şi germanista Anna Rossell Ibern (Barcelona, Spania), hispanista şi scriitoarea Željka Lovrenčić (Zagreb, Croaţia), poeta Ružica Cindori, secretară a Societăţii Scriitorilor Croaţi, poetul şi editorul Paul Sutherland, poeta şi translatoarea Morelle Smith din Marea Britanie, toţi autori publicaţi, în versiune bilingvă, în revista “Orizont literar contemporan”.
     Ca şi la ediţiile anterioare, moderatorul manifestării va fi scriitorul Daniel Dragomirescu, fondatorul şi redactorul şef al revistei “Orizont literar contemporan”.
     În cadrul manifestării, va fi prezentat publicului nr. 1 (45) / 2015 al revistei Orizont literar contemporan, precum şi noua colecţie de cărţi în ediţie critică şi multilingvistică “Bibliotheca Universalis” iniţiată în 2014 de revista “Orizont literar contemporan” (25 de cărţi bilingve şi trilingve apărute până în acest moment).
     Daniel Dragomirescu, redactor şef al revistei, se va referi la evoluţia proiectului intercultural al OLC şi al colecţiei “Bibliotheca Universalis”, la relaţia cu colaboratorii din ţară şi din străinătate şi la perspectivele de evoluţie în anul 2015, incluzând proiectul de constituire a Editurii Interculturale Contemporane – EDITCO, care să gestioneze, să popularizeze şi să valorifice în mod mai eficient activitatea editorială a revistei, care a crescut de la un an la altul.   
     Invitaţii vor vorbi despre colaborarea lor cu revista şi despre experienţa lor personală în domeniul creaţiei literare, editoriale şi interculturale. Criticii Simona Cioculescu şi Lucian Chişu vor aborda evoluţia proiectului intercultural al OLC. Dan Mircea Cipariu va încerca să identifice modalităţile prin care revista “Orizont literar contemporan” să promoveze în mod mai eficient poezia românească şi să apropie USR de proiectul revistei. Poeta Tatiana Rădulescu va prezenta, în versiune româno-franceză, o selecţie de poeme din creaţia autorului şi hispanistului Mihai Cantuniari, membru fondator al OLC şi director onorific. Monica Manolachi va vorbi despre experienţa interculturală şi ca traducătoare de la OLC şi din cadrul proiectului “Bibliotheca Universalis”, la fel lector univ. Roxana Doncu, precum şi masteranzii Daniel Bărbulescu şiIulia-Andreea Anghel, care au tradus şi vor traduce în continuare cărţi de autori de limbă engleză din Marea Britanie, Finlanda, Statele Unite etc.
     Dacă nu vor fi impedimente neprevăzute, cantautorul şi poetul italian Claudio Sottocornola, profesor de istoria muzicii la Universitatea din Bergamo,  va prezenta publicului un program muzical în interpretare proprie, posibil incluzând şi un “Imn intercultural” compus special pentru această ocazie, într-un duet intercultural italo-român cu ghitaristul şi cantautorul român Alex Turcu.
     Masterandele din Echipa de translatori OLC-Universitate se vor ocupa de partea organizatorică, vor prezenta mesajele colaboratorilor externi şi vor asigura buna comunicare între invitaţii străini şi publicul autohton.
     La manifestare sunt aşteptaţi să participe în număr cât mai mare cititori şi prieteni ai revistei, elevi de liceu şi studente ale Universităţii din Bucureşti, autori aflaţi la început de drum care doresc un sfat şi o afiliere, iubitori de literatură, muzică, poezie, cultură, multilingvism şi interculturalitate în general.

     Bucureşti, 9 martie 2015                 


Echipa redacţională a revistei
Orizont literar contemporan
Contemporary Literary Horizon

No hay comentarios.: